DEKARZ

DEKARZ

Zawód Dekarz, oprócz elementów wspólnych dla wszystkich zawodów, składa się z jednej kwalifikacji:

  1. B.12. Wykonywanie robót dekarskich

  • Krótki opis zawodu:

Absolwent kursu: wykonuje zadania zawodowe związane z kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje również podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, wyłazy i świetliki.

  • Podstawa programowa kształcenia w zawodzie:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=712101

  • Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

http://www.oke.krakow.pl/kwalifikacje_zawodowe/informatory/informator_Z010_712101_DE.pdf

Hosting: POTACZEK.PL